Archwium tagu filozofia

“Chrześcijaństwo” – Leszek Kołakowski

Chrześcijaństwo Leszka Kołakowskiego to zbiór tekstów legendarnego filozofa poświęconych najważniejszym teologom i problemom teologicznym głównych odłamów chrześcijaństwa (katolicyzmu i protestantyzmu)Chrześcijaństwo Leszka Kołakowskiego to zbiór tekstów legendarnego filozofa poświęconych najważniejszym teologom i problemom teologicznym głównych odłamów chrześcijaństwa (katolicyzmu i protestantyzmu). Z właściwą sobie erudycją Leszek Kołakowski przybliża czytelnikowi historię religii, która tak dogłębnie ukształtowała obraz naszego kontynentu.

O czym jest “Chrześcijaństwo”?

Choć książka Leszka Kołakowskiego porusza wiele tematów związanych z ewolucją chrześcijańskich doktryn, to trzeba przyznać, że całość została przemyślana i uporządkowana. Pierwsza część pt. “Historia chrześcijaństwa” to próba przybliżenia sylwetek najważniejszych teologów (św. Augustyn, św. Anzelm czy św. Tomasz) oraz wyjaśnienia pewnych wiążących pojęć (herezja, reformacja lub modernizm). Tak przygotowany czytelnik może już przejść do drugiej części poświęconej Kościołowi gdzie autor omawia m.in. problemy współistnienia władzy świeckiej i duchowej, przedstawia sylwetkę papieża Jana XXIII czy prezentuje najważniejsze zagadnienia encykliki “Fides et ratio”. Następny zbiór tekstów to mówienie problemu diabła w wierzeniach różnych chrześcijan (znajduje się tu także słynny, przewrotny artykuł “Stenogram z metafizycznej konferencji prasowej demona w Warszawie dnia 20 grudnia 1963”). Dalej czytelnik będzie mógł zapoznać się z najważniejszymi artykułami filozofa omawiającymi współistnienie sfer sacrum i profanum. Poza trudniejszymi tekstami dotyczącymi problemów natury filozoficznej będziemy mogli poznać również sylwetki Blaise’a Pascala czy Sørena Kierkegaarda. Ostatnia część zbioru to przegląd najważniejszych wizji Boga jakie stały się udziałem słynnych myślicieli i teologów.
Chrześcijaństwo” prezentuje zróżnicowany poziom tekstów (https://www.taniaksiazka.pl/chrzescijanstwo-leszek-kolakowski-p-1299288.html). Od lekkich (a chwilami nawet zabawnych), po trudniejsze i skomplikowane opracowania wybranych pojęć. I choć rzecz jasna, autor nie przedstawia całego spectrum istotnych zagadnień, to jednak dzięki intelektowi i erudycji udaje mu się przybliżyć niezwykle trudny temat.

Leszek Kołakowski – sylwetka autora


Leszek Kołakowski urodził się w 1927 roku w Radomiu. W roku 1953 obronił doktorat z filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Początkowo zafascynowany marksizmem zaczął odchodzić od tego systemu w latach 60. (co zresztą stało się przyczyną ostrej krytyki ze strony władz). Choć całe życie deklarował się jako bezwyznaniowiec, to w ostatnich latach zbliżył się do chrześcijaństwa, czego wyraz znaleźć możemy w wielu esejach i krótkich tekstach. Zasłynął również jako popularyzator wiedzy na temat filozofii – wielką popularnością wśród czytelników cieszyły się jego książki “O co nas pytają wielcy filozofowie” i “Mini wykłady o maxi sprawach”. Zmarł w 2009 roku w Oksfordzie.

Book obraz autorstwa freepik - www.freepik.com